بایگانی برچسب: مقدمه

مقدمه پست وبلاگ: چگونه قلاب ماهی‌گیری را به آب بیندازیم

نوشتن عنوان پست وبلاگ

عنوان پست وبلاگ اولین چیزی است که توجه مخاطب را جلب می‌کند. کپی بلاگر تخمین زده است که از ۱۰ نفر مخاطب، ۸ نفر عنوان را می‌خوانند اما عنوان به تنهایی نمی‌تواند خواننده را نگه دارد. وظیفه مقدمه در این‌جا مشخص می‌شود. حتی اگر عنوان بسیار جذابی داشته باشید اما مقدمه‌تان ضعیف باشد، مخاطب با …

بزرگترین حمایت شما، به اشتراک‌گذاری مقاله است: