بایگانی برچسب: آغاز

آغاز راهی که زودتر از این‌ها باید شروع می‌شد

تصویر سینا

در اولین نوشته‌ام می‌خواهم از یک دغدغه بگویم، دغدغه‌ای از جنس یک آغاز! از یک رویا، رویایی که بارها در خیالم تصویرش کردم و هربار به خود لعنت می‌فرستادم که چرا عملی‌اش نمی‌کنم. رویای من نوشتن است، خوب نوشتن، زیاد نوشتن، زیبا نوشتن! آن‌قدر بنویسم تا انگشتانم بابت هر آن‌چه در این سال‌ها ننوشتم، مرا …

بزرگترین حمایت شما، به اشتراک‌گذاری مقاله است: